Logo Klubu AbsolwentaKlub Absolwenta Uczelni Łazarskiego

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż głosowanie zostało zakończone! 

Oto nowa Rada Klubu Absolwenta na lata 2018-2022

Zwycięzcom gratulujemy! 

Tomasz Chrabałowski
Ekonomia 1999
Prezes zarządu, dyrektor finansowy
Katarzyna Jedynak
Prawo 2018
Doktorantka
Marta Krzyśków-Szymkowicz
Prawo 2004
Właściciel kancelarii rzecznikowskiej, mediator
Ewelina Milan
Prawo 2003
Wykładowca na Uczelni Łazarskiego
Bartłomiej Opaliński
Prawo 2009
Radca prawny, adiunkt na Uczelni Łazarskiego
Paulina Pieńkowska
Prawo 2014
Pracownik merytoryczny, starszy secjalista
Maksymilian Sandner
Prawo 2011
Ekspert z zakresu IT, PR, marketingu oraz prawa
Mateusz Słaby
Prawo 2015
Asystent i doktorant na Uczelni Łazarskiego, właściciel OKAY TRADE
Katarzyna Stopińska
Prawo 2011
Właściciel kancelarii adowkaciej, adwokat
Ewa Warmińska-Friberg
Prawo 2012
Adwokat w kancelarii Dentos
Tomasz Chrabałowski
Ekonomia 1999
Prezes zarządu, dyrektor finansowy

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Jako obecny członek Rady, chciałbym dalej kontynuować pracę na rzecz przyszłych i obecnych absolwentów

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.
 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Słuchanie, umiejętność pracy w grupie

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Największe osiągnięcie zawodowe wciąż przed de mną. Dzisiaj mogę się pochwalić tym, iż jako prezes firmy WELCOME Airport Services, w czasie swojej kadencji, ze swoim zespołem:

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Tak, mam takie doświadczenie na podłożu zawodowym.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Jeden z najstarszych studentów, który osobiście znał patrona szkoły i który aktywnie działa na rzecz uczelni. Lubię pomagać i cieszę się, kiedy inni z tego korzystają.

Katarzyna Jedynak
Prawo 2018
Doktorantka

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Perspektywa należenia do Rady Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego jest dla mnie tożsama z pomocą uczelnianej społeczności oraz możliwością dalszego rozwoju. Zdecydowałam się kandydować w niniejszych wyborach, ponieważ wiem, że jestem osobą, która – wykorzystując swoje doświadczenie, pomysłowość i umiejętność współpracy z innymi – będzie miała realny wpływ na efektywną działalność Klubu Absolwenta. Bycie jednym z członków Rady to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa na czynny udział w życiu UŁa i wymianę doświadczeń z innymi Absolwentami.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Swoją ścieżkę zawodową zaczęłam kreować już na początku II roku studiów. Od początku działania skierowałam aw stronę prawa własności intelektualnej, prawa mody oraz prawa autorskiego. W 2014 roku zostałam przyjęta do zespołu Kancelarii Prawnej GDG – Grupy Doradztwa Gospodarczego Krzysztofa Gładkowskiego. Następnie w 2015 roku rozpoczęłam pracę w Kancelarii Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci Sp. p. Z Kancelarią Adwokata Przemysława Buczkowskiego współpracuję do dzisiaj. W 2017 roku odbyłam również praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego Mateusz Drożdż oraz staż w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Piasecznie. Ponadto, w czasie studiów w latach 2015-2018 należałam do zespołu Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego w sekcji prawa cywilnego i rodzinnego.

Budowanie ścieżki zawodowej uzupełniałam zdobywaniem wiedzy, uczestnicząc w wielu konkursach, szkoleniach oraz konferencjach. Najważniejszym był udział w II Ogólnopolskim Moot Court’cie z Arbitrażu Handlowego w 2015 roku oraz w I i II etapie XIII edycji konkursu podatkowego EYe on Tax. W 2017 roku ukończyłam roczne szkolenie w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz seminarium organizowane przez Lookreatywni – „Prawo własności intelektualnej dla projektantów”. Najbardziej wartościowymi spotkaniami, w których brałam udział to konferencja organizowana przez Sejm RP – „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach” oraz IV konferencja „W s/prawie autorów” pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Byłam również współorganizatorem konferencji naukowej na Uczelni Łazarskiego – „Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych – stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym z perspektywy prawa cywilnego i karnego”.

Ponadto, jako członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Civilis” Uczelni Łazarskiego, opublikowane zostały na jego stronie internetowej trzy moje artykuły – „Stwórz swoją własną umowę TFP!”, „Prawo, moda i BMI” oraz „Tatuaż – dzieło na nogach”.

W latach 2014-2016 należałam do Programu Honorowego Uczelni Łazarskiego. Zostałam wyróżniona przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2016/2017. W 2017 roku zostałam stypendystą Fundacji Uczelni Łazarskiego oraz Rektora Uczelni Łazarskiego. Wraz z ukończeniem Uczelni Łazarskiego zostałam wyróżniona Rektorskim Dyplomem Uznania.

Moja praca magisterska pt. „Roszczenia z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy TFP” została oceniona najwyższą z możliwych ocen, wraz z propozycją jej opublikowania, bądź stworzenia z jej treści artykułu naukowego i publikacji go w „Ius Novum”.

Aktualnie pracuję nad doktoratem pod patronatem prof. ndzw. dr hab. Eligiusza Krześniaka pt. „Ochrona marki modowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wybranych koncepcji międzynarodowych” oraz przygotowuje się do rozpoczęcia studiów podyplomowych Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Jedną z moich „mocnych stron” jest upór w dążeniu do osiągniecia postawionych sobie celów. Mając na uwadze, że „Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi stają”, zawsze koncentruję się na ciągłym rozwoju i pracą nad kolejnymi wyzwaniami. Jednocześnie staram się odpowiednio zarządzać swoim czasem. Ważnym jest dla mnie, abym potrafiła dzielić go pomiędzy pracą, rozwojem osobistym oraz rodziną.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Za swoje największe zawodowe osiągnięcie uważam wygranie w pierwszej instancji na pierwszej rozprawie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. W tym postępowaniu – wraz z adw. Przemysławem Buczkowskim – przekonaliśmy Sąd do przyznania naszemu Klientowi jednego z wyższych odszkodowań i zadośćuczynień – biorąc pod uwagę bliźniacze sprawy – w historii. Najważniejsze jednak było tło całego postępowania. Rozmowy z Klientem, praca nad jego stosunkiem do odbytej niesłusznie kary, relacjami ze znajomymi, czy stanem psychicznym były dla nas ważniejsze, niż zasądzona kwota odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentując Klienta i walcząc o jego prawa, jednocześnie byliśmy częścią procesu jego przemiany i walki z negatywnymi wspomnieniami. W tej sprawie sukces był podwójny – prawny i ludzki.

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Odpowiedź może być tylko jedna – TAK. Uważam, że Program Mentorski skierowany do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego to bardzo dobry pomysł. Wielu studentów nie wie jak właściwie pokierować swoją drogą naukową i zawodową. Stypendium dla wybitnych słuchaczy powinno być nie tylko wsparciem finansowym, ale przede wszystkim mentorskim. Jako jedna ze stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego zauważyłam, że cenne byłyby rozmowy z bardziej doświadczonymi osobami, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat prawidłowego kreowania zawodowej ścieżki.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Według mnie, moja osoba w składzie Rady Fundacji Uczelni Łazarskiego będzie dużym wsparciem w dalszym jej rozwoju. Posiadane przede mnie doświadczenie, umiejętność poruszania się na teraźniejszym rynku prawniczym, a także cechy osobowości niewątpliwie będą pomocne dla członków Klubu Absolwenta oraz studentów Uczelni Łazarskiego w dalszym kreowaniu ścieżki zawodowej. Co więcej, otrzymując bieżącą pomoc w dokonywaniu prawidłowych wyborów zapewniających sukces naukowy i zawodowy od dr Mateusza Dróżdża, dr in spe Przemysława Buczkowskiego, prof. ndzw. dr hab. Roberta Gwiazdowskiego oraz prof. ndzw. dr hab. Eligiusza Krześniaka, czuję się niejako w obowiązku przekazania otrzymanych od nich wskazówek kolejnym osobom kreującym własne kariery. Również dalszy, czynny udział w życiu Uczelni Łazarskiego jest dla mnie bardzo ważny. Członkostwo w Radzie Klubu Absolwenta umożliwia mi dokonanie powyższych celów.

Marta Krzyśków-Szymkowicz
Prawo 2004
Właściciel kancelarii rzecznikowskiej, mediator

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Ponieważ po wielu latach od zakończenia studiów nadszedł czas aby podzielić się z młodszymi kolegami doświadczeniem nie tylko zawodowym, ale także doświadczeniem w określeniu celu, który potem nie tylko trzeba, ale przede wszystkim chce się realizować..

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.
 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Organizacja, realizacja wyznaczanych celów, umiejętność wystąpień publicznych zdobyta podczas polskich i zagranicznych szkoleń i konferencji (ostatnie wystąpienie o mediacjach w Paryżu wrzesień 2018), biegłą znajomość j. angielskiego oraz znajomość j rosyjskiego

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Otworzenie własnej Kancelarii.

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Tak.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Nie jestem najlepszym kandydatem, ale na pewno mogę pomóc w realizacji projektów zagranicznych, naukowych i mentorskich

Ewelina Milan
Prawo 2003
Wykładowca na Uczelni Łazarskiego

 

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Ponieważ leży mi na sercu dobro wspólne Absolwentów. Z Uczelnia związana jestem już od 21 lat.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Od 16 lat pracuje jako wykładowca na Uczelni Łazarskiego. Jestem również koordynatorem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów. W międzyczasie prowadzę własny biznes związany z doradztwem prawnym. Taki układ sił pozwala mi się realizować w trzech najważniejszych dla mnie dziedzinach tj. edukacja, prawo i pomoc społeczna (kolejność alfabetyczna :) )

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Umiejętność pracy w zespole.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Otrzymanie dyplomu od Dzieci dla których zorganizowaliśmy wraz ze studentami Dzień dziecka oraz doprowadzenie jako koordynator do zajęcia I miejsca przez Studencką Poradnie Prawną w Rankingu Rzeczpospolitej.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Większość absolwentów zna mnie już z działalności dla Uczelni i wie, że potrafię pracować w zespole stawiać sobie cele i je osiągać. Działam w Radzie przez ostatnie cztery lata dzięki czemu mogę być wsparciem dla nowych członków Rady.

Bartłomiej Opaliński
Prawo 2009
Radca prawny, adiunkt na Uczelni Łazarskiego

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Zdecydowałem się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta, bowiem z Uczelnią Łazarskiego jestem blisko związany od 2005 r. Rozpocząłem wtedy studia na kierunku prawo. Następnie po studiach, już jako doktor nauk prawnych rozpocząłem w 2011 r. pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Z Klubem Absolwenta jestem związany od lat. Brałem udział w kilkunastu wydarzeniach organizowanych przez Klub Absolwenta. Uważam, że Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego to instytucja absolutnie znakomita, integrująca absolwentów naszej Uczelni reprezentujących różne kierunki, branże i specjalności. Swoje doświadczenie, zdobywaną nieustannie wiedzę oraz ścisły związek z Uczelnią Łazarskiego chciałbym móc wykorzystać w celu dalszego rozwoju Klubu Absolwenta, aby kolejne pokolenia naszych Absolwentów miały możliwość uczestniczyć w integrowaniu naszej społeczności akademickiej.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Jestem doktorem nauk prawnych i radcą prawnym. Od początku swojej przygody zawodowej z prawem łączyłem i nadal łącze teorię jako naukowiec z praktyką prawniczą w różnych obszarach i instytucjach. Od roku 2011 pracuję w Uczelni Łazarskiego na stanowisku Adiunkta. Prowadziłem również zajęcia na innych uczelniach, a także na studiach podyplomowych. W latach 2012 - 2015 pracowałem jako specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Następnie w latach 2016 - 2017 prowadziłem praktykę jako radca prawny w ramach własnej kancelarii. W maju 2017 r. Sejm RP powołał mnie na członka Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, zaś od marca 2018 r. jestem wiceprzewodniczącym tego gremium. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii (trzy samodzielne, pozostałe jako współautor lub redaktor naukowy). Uczestniczyłem w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Szkoliłem adwokatów, radców prawnych, pracowników samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat jestem wykładowcą prowadzącym szkolenia dla aplikantów notarialnych w Izbie Notarialnej w Warszawie. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie konstytucyjnym i prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie funkcjonowania polskiej władzy wykonawczej, funkcjonowania służb mundurowych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Doświadczenie, chęć nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, pracowitość, zorganizowanie, zaangażowanie zarówno w pracę na Uczelni Łazarskiego jak integrowanie się z Jej Absolwentami.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Możliwość pracy w mojej Alma Mater

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Zdecydowanie tak!

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Idźmy razem do przodu. Uczelnia się rozwija, zdobywa kolejne uprawnienia, rozszerza swoje horyzonty. Pragnę, aby Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego nadal tak znakomicie funkcjonował, a coraz większe grono Absolwentów Uczelni Łazarskiego, dumne ze zdobytego wykształcenia i dyplomu jej ukończenia, miało możliwość spotykania się, wymiany doświadczeń, pokazywania kolejnym pokoleniom studentów, że przyjaźnie i znajomości bynajmniej nie muszą się urywać z chwilą zakończenia edukacji akademickiej. Pragnę również zachęcać naszych absolwentów, aby sięgali po kolejne szczeble edukacji, m. in. w ramach studiów podyplomowych, czy studiów doktoranckich.

Paulina Pieńkowska
Prawo 2014
Pracownik merytoryczny, starszy secjalista

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Uważam, iż Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego w bardzo dobry sposób angażuje się w integrację osób związanych z Uczelnią, osób które zakończyły naukę. Organizowane spotkania często połączone są ciekawymi wykładami ze specjalnie zaproszonymi gośćmi. Rada Klubu czynnie też pomaga w problemach innych, czy też przesyła ciekawe oferty kulturalne. Fajnie byłoby tworzyć to i brać czynny udział w organizacji.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracę w Ministerstwie Gospodarki, następnie w Ministerstwie Rozwoju. Dzięki pracy w resorcie brałam udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych, współpracowałam przy ich recenzowaniu oraz organizowałam wewnętrzne eventy dla pracowników oraz ich najbliższych (kiermasze świąteczne, dzień dziecka, akcje krwiodawstwa, spotkania organizowane przez Ministra). Ponadto odpowiadałam za pozyskiwanie ofert specjalnych teatrów dla pracowników Ministerstwa. Obecnie pracuję i kształcę się w Zamówieniach Publicznych.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Jestem osobą, która przydzielone jej zadania stara się wykonywać w sposób dokładny i precyzyjny, lubię pracę z ludźmi i pomaganie innym. Nie mam problemu z organizacją pracy własnej.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Każdy kolejny krok w swojej karierze zawodowej, który ma wpływ na własny rozwój traktuję jako osiągnięcie. Obecnie jest to ukończenie studiów podyplomowych Studium Zamówień Publicznych z oceną bardzo dobrą.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Uważam, że jestem osobą odpowiedzialną, której można powierzyć zadania do wykonania. Jeśli potrzebuję pomocy to potrafię zapytać i poprosić o poradę. Nie boję się wyrażać swojego zdania.

Maksymilian Sandner
Prawo 2011
Ekspert z zakresu IT, PR, marketingu oraz prawa

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Zdecydowałem się kandydować na członka Rady Absolwenta, ponieważ od lat uczestniczę w działaniach organizowanych przez Klub Absolwenta i w tym momencie chciałbym również też coś dać od siebie dla Klubu, a nie tylko być konsumentem. Uważam, że Klub ma unikalną wartość dla Uczelni i jej absolwentów, warto wykorzystać ten potencjał jak najlepiej. Obserwując dotychczasową działalność Klubu widzę jak wiele może on dać absolwentom oraz dla samej Uczelni. Mam wiele pomysłów, którymi chciał bym się podzielić.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Współpraca ekspercka z firmami konsultingowymi, IT, Project Management. Łączenie kompetencji z zakresu IT, PR, Marketingu oraz Prawa.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Charakteryzuje mnie interdyscyplinarne wykształcenie, a co za tym idzie holistyczne podejście do realizowanych zadań. Z łatwością poruszam się po szeroko rozumianej branży IT zarówno po stronie software jak i hardware. Znajomość wiodących najnowszych rozwiązań technologicznych tworzenia, publikacji i przetwarzania treści w obszarze obecnie dostępnych mediów audio-wizualnych czy nośników przekazu informacji. Biegła znajomość technologii i procesów produkcyjnych w branży drukarskiej, zarówno offsetowej jak i cyfrowej. Doświadczenie w rozwiązaniach dostępu i bezpieczeństwa dużych ilości danych - storage oraz cloud. Certyfikowany inżynier TANDBERG DATA. Od 2007 roku członek Apple Developer Connection.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam zbudowanie zaufania zarządów firm z którymi współpracuję, przejawiające się m. in. powierzaniem zadań, czy stanowienie ciała doradczego w dziedzinach nie zawsze związanych bezpośrednio z profilem mojej działalności. Miłym akcentem jest również sytuacja, gdy jadąc przez miasto widzi się efekty swojej pracy w najróżniejszej postaci.

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Tak, chciałbym włączyć się w tworzenie Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego i dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Ma to szczególne znaczenie na polu współpracy przy dużych interdyscyplinarnych projektach, gdzie wymagane jest połączenie specjalistycznej wiedzy oraz współpraca między branżowa. Umiejętność realizacji projektów razem ze specjalistami z różnych dziedzin stanowi w obecnym czasie coraz istotniejszy aspekt rozwoju zawodowego.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Z radością obserwuję od kilku lat działalność Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego i chciał bym aktywnie włączyć się w jej kreowanie. Posiadam unikalne połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, która może stanowić wartość dodaną dla rozwoju działalności Klubu i promowania Uczelni Łazarskiego.

Mateusz Słaby
Prawo 2015
Asystent i doktorant na Uczelni Łazarskiego, właściciel OKAY TRADE

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Z Uczelnią Łazarskiego jak i całą marką związałem się mocno już na studiach. Działając w samorządzie studentów wielokrotnie współpracowałem z Klubem Absolwenta, już wtedy myślałem o dołączeniu. Swoje prawowite członkostwo uzyskałem kończąc studia i zostając Absolwentem, jednocześnie kończąc przygodę z Samorządem Studentów. Nowa droga rozpoczęła się, a stara zakończyła. Odczuwam znaczny brak organizacji wydarzeń jak i działań zrzeszających ludzi do wspólnego kontaktu, współpracy i zabawy. Klub Absolwenta jest w stanie zapełnić tą dziurę, ofiarować nowe wyzwania i wzmocnić więź z Uczelnią.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Aktualnie jestem asystentem na jednej z katedr Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego, jednocześnie doktorantem pracującym nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Praktykantem stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych. Prowadzę i rozwijam swoją firmę OKAY TRADE, będącą kantorem internetowym i biurem usług płatniczych licencjonowanym przez KNF. W wolny chwilach wspieram rodzinną firmę budowlaną z dużym zapleczem gospodarstwa rolnego produkującego liczne zboża :). Prowadzę również stacjonarny kantor wymiany walut.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Mediacja, prezentacja jak i negocjacje. Uważam również, iż dobrze radze sobie w kryzysowych sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego na budowę obiektu handlowo-usługowo-mieszkalnego (55 tys. m2 powierzchni) planowanego projektowo na gruncie uzyskanym z zakupu firmy w stanie upadłości od syndyka. Strategiczne miejsce przy obwodnicy miasta Rzeszowa.

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Lubię, jednak traktuje się jako osobę w fazie początkowego rozwoju. Dlatego będę mocno motywować, a za swoje rady chętnie wymienię się radami osób bardziej doświadczonych. Program Mentorski jak najbardziej zasługuje na zainteresowanie. Jeśli skupić się na zadaniu mentora tutaj czuje się pewniej. Osobiście "uprawiam wiele branży" co daje mi szeroki pogląd na obecną sytuację rynkową. Dlatego czuje się komfortowo w doradzaniu ludziom, robię to na co dzień swoim znajomym- umawiając ich z kontrahentami i pomagając uzyskać lub zmienić pracę.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Jestem osobą otwartą i chętną do współpracy. Z uczelnią związany długo i trwale. Na studiach udzielałem się już w podobnej organizacji jaką jest Samorząd Studentów. Znam strukturę jak i placówkę od środka i od zewnątrz. Wśród wielu absolwentów jestem osobą rozpoznawalną co mam nadzieję znacznie (w przypadku przyjęcia mojej kandydatury) wpłynie na cykliczne wzrastanie frekwencji spotkań absolwenckich. Choć chętnych nigdy nie brakuje zawsze można wciągnąć kogoś jeszcze. Do zadania podchodzę jak do wyzwania i zarazem przygody, taki pozytywny pogląd powinien wpłynąć na dobrą komunikację z pozostałymi osobami z Rady.

Katarzyna Stopińska
Prawo 2011
Właściciel kancelarii adowkaciej, adwokat

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Ponieważ zawdzięczam uczelni bardzo wiele i chciałabym mieć realny wpływ na jej losy.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Od 7 lat prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług prawnych, w chwili obecnej- Kancelarię Adwokacką, obsługując klientów głównie w dziedzinach prawa rodzinnego i karnego. Prowadzę również postępowania międzynarodowe we współpracy z Kancelariami zagranicznymi.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Mam wiele "mocnych" stron, jednak główną moją zaletą jest ciągłe dążenie do postawionych sobie celów, dlatego staram się skupiać na tym, co jeszcze jest do zrobienia, co mogę zmienić na lepsze, w czym się udoskonalić.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Zdecydowanie pomyślne zakończenie dużych procesów karnych-moich wyjątkowych klientów.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Nie uważam się za kandydata "najlepszego z najlepszych" , ale na pewno jednego z wielu wartościowych. Od każdego możemy się uczyć, każdy niesie za sobą jakąś historię i pomaga nam w samorozwoju. Tym mogę zainspirować pozostałych członków Klubu Absolwenta- weną do doskonalenia się i konsekwencją w dążeniu do celu.

 

Ewa Warmińska-Friberg
Prawo 2012
Adwokat w kancelarii Dentos

 1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Chciałabym dać swój wkład w dalszy rozwój działań związanych z Uczelnia Łazarskiego.

 1. Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe

Miałam okazje pracować w instytucjach państwowych zajmujących się ochroną zdrowia (w tym jako Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia). Jako przedstawiciel naszego Rządu wielokrotnie reprezentowałam nasze interesy w Brukseli. Udało mi się być współautorem wielu bardzo ciekawych artykułów, jak i pierwszego na naszym rynku komentarza do ustawy o refundacji leków. Obecnie prowadzę działalność jako niezależny ekspert z zakresu ochrony zdrowia, w tym farmacji i refundacji współpracując z największa kancelarią prawną na świecie.

 1. Twoją „mocną stroną” jest?

Jestem uparta, skrupulatna i nastawiona na systematyczne dążenie do realizacji zaplanowanych celów. Umiem pracować pod presja czasu. Nie mam problemu z podejmowaniem decyzji.

 1. Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Dla mnie moim największym osiągnięciem zawodowym jest stawianie mnie- przez ludzi których dążę szacunkiem z uwagi na ich wiedzę i doświadczenie, w gronie najlepszych ekspertów z zakresu ochrony zdrowia w naszym kraju.

 1. Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Lubię dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Już miałam okazje być mentorem kilku osób, co wyszło w życiu w sposób naturalny. Pokazało mi to jednak jak duża odpowiedzialność spoczywa na mentorze i jak mocno ma on wpływ na życie i przyszłość innych osób. Stąd też uważam, że program taki należy budować z bardzo dużym wyczuciem i uwagą.

 1. Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Współpraca ze mną jest łatwa i przyjemna. Jestem bardzo kontaktowa i mam wiele pomysłów.